Doel, inhoud en vorm

Een integrale kerkenvisie houdt in dat in principe alle lokaal betrokken partijen aan tafel zitten tijdens het proces van totstandkoming van de visie, en dat alle gebedshuizen (zowel monumentaal als niet-monumentaal) worden betrokken in die visie. Het uiteindelijke doel is uiteraard om de kerkgebouwen te behouden, door ze een relevante te laten zijn in de samenleving.

Integrale kerkenvisie: doel, inhoud en vorm

Stap 1 bij het opstellen van een kerkenvisie is nadenken over wat u wilt bereiken met het opstellen ervan. Uw doel en de partijen waarmee u de kerkenvisie opstelt beïnvloeden de vorm van het resultaat.

Nut en noodzaak

Kerkgebouwen zijn dragers van betekenis en zingeving op verschillende niveaus en voor verschillende partijen, religieus en profaan, individueel en collectief. Een kerkenvisie stelt eigenaren, overheden en betrokkenen in staat te anticiperen op toekomstige veranderingen ten aanzien van functie, gebruik en eigendom van kerkgebouwen. Wat is de betekenis van de gebedshuizen in uw gemeente? En welke voordelen levert het opstellen van een kerkenvisie op voor de verschillende samenwerkende partijen?

Opsteller van een kerkenvisie

In principe neemt de burgerlijke gemeente het initiatief tot een kerkenvisie, vanwege het brede overzicht dat zij heeft op haar grondgebied en het kerkenlandschap daarbinnen. Gemiddeld duurt het opstellen van een kerkenvisie meer dan een jaar. U kunt het proces uitbesteden of zelf een kerkenvisie opstellen. Welke beslissing u ook neemt, het is belangrijk dat iemand binnen de gemeente aanspreekpunt is, verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang van het proces, zorg draagt voor de (politieke) besluitvorming en na afloop de opgedane resultaten kan borgen. Er zijn verschillende hulpmiddelen op aanvraag beschikbaar.

Neemt u contact op via kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl voor een probleemanalyse kerkenvisies, voorbeelden van startnotities, plannen van aanpak en voorbeelden van besluitvormingsdocumenten.

Rol van de gemeente

“Welke rol past mij?” is een belangrijke vraag die een gemeente zichzelf kan stellen wanneer zij aan de slag gaat met een kerkenvisie. Daarbij zijn er verschillende houdingen denkbaar: meer of minder proactief, meer of minder sturend richting de gewenste uitkomsten. Welke rol neemt u als gemeente aan, zowel tijdens het opstellen als de implementatie van de kerkenvisie?

De opgave bepaalt de aanpak

Elke initiatiefnemer van een kerkenvisie staat voor een andere uitdaging. Daarom is het belangrijk om te bepalen welke opgave u als gemeente heeft in brede zin, met betrekking tot de kerkgebouwen, hun interieurs en de omgeving. Welke aanpak sluit daar het beste op aan? Door de opgave vooraf duidelijk te omschrijven worden ieders wensen duidelijker en krijgt u meer inzicht in wat een kerkenvisie kan bieden.