Over ons

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk. Denk daarbij natuurlijk aan gebedshuizen (kerken), maar ook aan kloosters en hun kloostertuinen, parochiehuizen, kapelletjes et cetera.

In het samenwerkingsprogramma Toekomst Religieus Erfgoed zetten overheden, kerkeigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisatie zich in voor de toekomst van het religieus erfgoed. En dat is hard nodig want door onder meer leegstand en andere oorzaken dreigt veel religieus erfgoed te verdwijnen. Het programma Toekomst Religieus Erfgoed is ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het geld is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OC&W).

Kerkenvisies

We hebben de afgelopen jaren al veel bereikt. Zo is o.a. sterk ingezet op het concept van Kerkenvisies. Dit in 2019 breed geïntroduceerde instrument wordt nu in zo’n 240 gemeenten toegepast om het gesprek over de toekomst van alle gebedshuizen in de samenleving te faciliteren. De Kerkenvisies komen tot stand via locaal maatschappelijk overleg en brengen aan het licht wat de concrete opgaven per gemeente en per gebedshuis zijn: religieus en/of maatschappelijk gebruik, onderhoud/restauratie, verduurzamen, aanpassen voor multifunctioneel gebruik, herbestemmen et cetera. De visies die al afgerond zijn, laten zien dat ze worden vertaald in allerlei afspraken, producten, acties en voorzieningen.

Om gemeenten te helpen met een kerkenvisie is het mogelijk om hulp van een procescoach aan te vragen bij Toekomst Religieus Erfgoed.

Kijk hier naar een overzicht van enkele gemeentelijke Kerkenvisies.

Duurzame kerken

Het programma Toekomst Religieus Erfgoed legt ook de nadruk op verduurzaming van kerkgebouwen. Dit doen we bijvoorbeeld door het delen van kennis over wat werkt en wat niet werkt. We organiseren webinars, tonen voorbeelden op de website, organiseren excursies en geven antwoorden op vragen van kerken. Het verduurzamen van kerken is onder meer van belang om kerken ‘open te houden’ en daarmee een toekomst te bieden.

De samenwerkingspartners in het programma Toekomst Religieus Erfgoed zijn:

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  • Interprovinciaal overleg

  • Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

  • Erfgoedvereniging Heemschut

  • Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen

  • Museum Catharijne Convent

  • Nationaal Restauratiefonds

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Wil je in contact komen met ons? Stuur een mail naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl (ook over niet kerkenvisie gerelateerde zaken). We zijn gevestigd in Amersfoort.

Volg ons op LinkedIn