Home

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en heeft draagvlak bij een breed publiek. In het samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed zetten overheden, gebedshuis-eigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisaties zich in voor de toekomst van het religieus erfgoed. 

De samenwerkingspartners in het programma Toekomst Religieus Erfgoed zijn:

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  • Interprovinciaal overleg

  • Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

  • Erfgoedvereniging Heemschut

  • Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen

  • Museum Catharijne Convent

  • Nationaal Restauratiefonds

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deze website laat zien hoe die samenwerking leidt tot het opstellen en uitvoeren van kerkenvisies.

Heeft u vragen of opmerkingen over het programma of over deze site dan kunt u die stellen via kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl