Beeld: ©RCE. Foto Bart van Vliet

Home

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en heeft draagvlak bij een breed publiek. In het samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed zetten overheden, gebedshuis-eigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisaties zich in voor de toekomst van het religieus erfgoed. 

De samenwerkingspartners in het programma Toekomst Religieus Erfgoed zijn:

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
IPO Interprovinciaal overleg
CIO-K Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. 
Erfgoedvereniging Heemschut
VBMK Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen
Museum Catharijne Convent
Nationaal Restauratiefonds
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de RCE

Op deze website verzamelen we kennis met als doel een betere toekomst voor onze kerkgebouwen. Deze website laat ook zien hoe de samenwerking leidt tot het opstellen en uitvoeren van kerkenvisies. Heeft u vragen of opmerkingen over het programma of over deze site dan kunt u die stellen via kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl

Schrijf je in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.