Gebruik meervoudig

Kerk en kunst

Na een lange periode van gescheiden wegen, is er sinds eind vorige eeuw weer toenadering tussen kerk en kunst. Voor het project ‘Kerk en Kunst’ gingen zeven kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines eind vorig jaar in diverse kerken in Nederland op zoek naar de betekenis van het kerkgebouw.

Kunsthistoricus Joost de Wal schreef portretten van de zeven kunstenaars en reflecteert op hun manifestaties met publiek die in november 2019 plaatsvonden. In dit inleidende artikel schetst De Wal de context waarin kerk en kunst elkaar gevonden, kwijtgeraakt en weer teruggevonden hebben.

Terug naar de hoofdpagina.