Kerk & kunst

Na een lange periode van gescheiden wegen, is er sinds eind vorige eeuw weer toenadering tussen kerk en kunst. Nederlandse gebedshuizen herbergen prachtige kunstvoorwerpen of hebben indrukwekkende architectuur.

Inmiddels zijn er verschillende kerken in Nederland die hun deuren openstellen. Samen vormen zij het Grootste Museum van Nederland. Inmiddels stellen meer dan 15 gebedshuizen hun deuren open om de topkunst van Nederland toegankelijk te maken.

Ook krijgen bijzondere verhalen die in de kerk zijn geboren steeds vaker een plek in de kerk. Zoals in de projecten Under de Toer of Kerk en Kunst.

Verbinding kerk en kunst

Voor het project ‘Kerk en Kunst’ gingen zeven kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines eind vorig jaar in diverse kerken in Nederland op zoek naar de betekenis van het kerkgebouw. Kunsthistoricus Joost de Wal schreef de portretten van de zeven kunstenaars op en reflecteert op hun manifestaties met publiek.

Kerk en kunst vinden elkaar

Na een lange periode van gescheiden wegen, is er sinds eind vorige eeuw weer toenadering tussen kerk en kunst. Voor het project ‘Kerk en Kunst’ gingen zeven kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines eind vorig jaar in diverse kerken in Nederland op zoek naar de betekenis van het kerkgebouw.

Kunsthistoricus Joost de Wal schreef portretten van de zeven kunstenaars en reflecteert op hun manifestaties met publiek die in november 2019 plaatsvonden. 

Lees het hele artikel waarin De Wal de context schets waarin kerk en kunst elkaar gevonden, kwijtgeraakt en weer teruggevonden hebben.