Gebruik Religieus

Voor geloofgemeenschappen is vaak het beste gebruik van een gebedshuis, het gebruik als gebedshuis. Het gebouw inzetten waarvoor het is gebouwd: als plek van geloof.

Een goede dialoog

Meer dan de helft van de oorspronkelijke 7100 gebedshuizen die in Nederland zijn gebouwd,  is nog altijd in gebruik als een gebedshuis. Dat is niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend als het lijkt. Het vraagt om expertise over onderhoud, kennis op het gebied van de exploitatie of het beheer van een kerkgebouw. Het gaat daarbij soms ook om loslaten en nieuwe keuzes’ maken. Jonge mensen binnen een geloofgemeenschap bijvoorbeeld, hebben soms andere en vernieuwende ideeën over het religieus gebruik van een kerkgebouw. Zij zijn het die de geloofgemeenschap vitaal houden in de toekomst en zouden om die reden de ruimte aangeboden kunnen krijgen om hun visie toe te passen. Soms zijn er meerdere geloofgemeenschappen in een dorp of stad die soortgelijke uitdagingen hebben met hun gebouw. Over ‘geloofsgrenzen heen stappen’ en elkaar bevragen en inspireren kan soms de ingang naar een verrassende oplossing zijn voor blijvend religieus gebruik.

Daarom blijft het belangrijk om een goede dialoog te hebben als het om religieus gebruik gaat. Iedereen - (lokale) geloofsgemeenschappen, lokale overheid en andere partijen- kijken immers weer anders tegen de kerkgebouwen en het gebruik aan. De blik verruimen om nieuwe zaken toe te staan die extra draagvlak opleveren en extra financieel middelen helpt doorgaans om het erfgoed te behouden.

Verandering als constante

Dat kerken een andere eigenaar of functie krijgen is overigens een eeuwenoud verschijnsel. Al sinds er in Nederland kerken gebouwd worden is verandering een constante. Na de Reformatie werden katholieke parochie- en kloosterkerken op grote schaal getransformeerd tot protestantse kerken. Ook nu vinden ‘opkomende geloven’ soms een nieuw thuis in een gebouw ooit neergezet door een ander geloof. Gelukkig gaat dat vaak in goede verstandhouding. Terugkijkend in de geschiedenis zijn die veranderingsprocessen ook soms vriendelijk en organisch geweest maar soms ook vol strijd en ellende. Welke keuze ook gemaakt wordt, de verandering wint altijd.