Toekomstvisie voor het Kerkenlandschap van Midden-Delfland

Wat is de betekenis van kerkgebouwen in de toekomst? De acht kerkeigenaren in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland verdiepten zich in dit vraagstuk en schreven met partners een gezamenlijke toekomstvisie.

Presentatie Kerkenvisie Midden Delfland
Beeld: ©Gemeente Midden-Delfland

Kerkenpaden

De Kerkenvisie Midden-Delfland schetst het toekomstbeeld van acht bakens in het landschap die, ondanks de vele uitdagingen, centrale plekken zijn waar inwoners elkaar ontmoeten. De historische gebouwen dragen bij aan de kwaliteit van het landschap en de dorpskernen en bieden, naast religie, ook een plek aan maatschappelijke functies.

Zonder het verhaal van de kerkenpaden is de geschiedenis van het landschap niet compleet. De charmante, eeuwenoude routes verbinden de drukke steden met de rust en de ruimte van het platteland. De 2,3 miljoen regiobewoners ontdekken deze groene oase via kerkenpaden, net als vroeger de kerkgangers.

Hoewel voor veel Nederlandse kerkgebouwen sloop dreigt als gevolg van leegloop, is dit in Midden-Delfland tot nu toe nauwelijks aan de orde. Toch staan ook hier de kerkbesturen voor uitdagingen. Want hoe houd je de stookkosten in die eeuwenoude, tochtige gebouwen binnen de perken, hoe blijft het onderhoud betaalbaar en op welke manier bouw je je maatschappelijke rol verder uit. In een leerkring gaan kerkeigenaren onderzoeken welke kansen er liggen.

Download hier de volledige kerkenvisie van Midden-Delfland