Rapportage evaluatie kerkenvisies - gemeenten

In de jaren 2019-2021 zijn (of gaan) 240 gemeenten aan de slag met een kerkenvisie. Aangezien het programma TRE eind 2021afloopt, was dit een goed moment om het instrument kerkenvisie te evalueren.  Als motor achter de kerkenvisies zijn gemeenten de belangrijkste informatiebronnen voor deze evaluatie.

In deze rapportage worden de uitkomsten van de evaluatie weergegeven. Er wordt gestart met een samenvatting waarin de hoofdlijnen van de uitkomsten aan bod komen. Vervolgens wordt de methodiek van de evaluatie toegelicht en daarna worden de uitkomsten per onderdeel van de evaluatie besproken.

Zowel gemeenten als kerkeigenaren zijn gevraagd om hun ervaringen met het instrument kerkenvisie te delen. Deze rapportage gaat over de evaluatie onder kerkenvisiegemeenten. Bekijk ook de rapportage van de evaluatie die onder kerkeigenaren is gehouden: Rapportage evaluatie kerkenvisies - kerkeigenaren