Rapportage evaluatie kerkenvisies - kerkeigenaren

In deze rapportage worden de uitkomsten van de evaluatie onder de kerkeigenaren/-besturen van deelnemende gemeente weergegeven. Er wordt gestart met een samenvatting waarin de hoofdlijnen van de uitkomsten aan bod komen. Vervolgens wordt de methodiek van de evaluatie toegelicht en daarna worden de uitkomsten per onderdeel van de evaluatie besproken.

Zowel gemeenten als kerkeigenaren zijn gevraagd om hun ervaringen met het instrument te delen. Deze rapportage gaat over de evaluatie onder kerkeigenaren. Bekijk ook de rapportage van de evaluatie die onder gemeenten is gehouden: Rapportage evaluatie kerkenvisies - gemeenten