Aanvulling op Bouwstenen voor een kerkenvisie - Addendum 2021

De bouwstenen vormen een handreiking voor gemeenten die aan de slag willen en zijn met een kerkenvisie. De bouwstenen zijn samengesteld op basis van de evaluatie en analyse van de praktijkervaringen van verschillende gemeenten met hun kerkenvisie. Omdat een kerkenvisie altijd maatwerk is, brengt elke nieuwe kerkenvisie nieuwe wetenswaardigheden aan het licht. Deze addendum is een toevoeging op Bouwstenen voor een kerkenvisie. Handreiking 2019

Op deze publicatie is nog een vervolg verschenen: Kerkenvisies: van visie naar uitvoering - Handreiking 2022

Colofon

Dit is een Addendum op de uitgave Bouwstenen voor een Kerkenvisie, Handreiking 2019
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Programma Toekomst Religieus Erfgoed
Opmaak en vormgeving bouwstenen: Tegenwind, Utrecht
Foto’s: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Arjan Bronkhorst: pag. 15, 39, 42, Paul van Galen: pag. 4, Chris Booms en Paul van Galen: pag. 9, 17, 19, 21, 23, 29, 35, Patrick van den Hurk: omslag, Stef de Graauw: pag 25, 27, Astrid den Haan: pag. 37.

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2021