Bouwstenen voor een kerkenvisie: Handreiking 2019

In deze handreiking vindt u bouwstenen die van pas kunnen komen bij het opstellen van een integrale kerkenvisie.

Integrale kerkenvisie opstellen

De bouwstenen zijn opgesteld op basis van de ervaringen van gemeenten en kerkgemeenschappen die al met een kerkenvisie werken. De bouwstenen worden toegelicht met praktijkvoorbeelden. Achterin de handreiking staan verwijzingen, verdiepende literatuur, onderzoeksresul­taten, stappenplannen en nuttige adressen. 

Ondertussen zijn er twee vervolgen gepubliceerd op deze handreiking:

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2019