Cover Rapport 2024 Impactanalyse
Beeld: Provincie Overijssel

Onderzoek naar impact kerkenvisies in Overijssel

Er was tot nu toe nog geen duidelijk beeld van de maatschappelijke impact van het instrument kerkenvisie. In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie Overijssel heeft Impact House in samenwerking met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel de impact van het gebruik van het instrument kerkenvisie in Overijssel onderzocht.

Cover Rapport 2024 Impactanalyse
Beeld: Provincie Overijssel

Meer verbinding tussen kerkgemeenschappen en gemeenten

Kerkenvisietrajecten bieden een goed startpunt om vanuit een gezamenlijke opgave te werken aan een (meer) toekomstbestendige collectie kerkgebouwen. De trajecten bieden een waardevolle basis voor verdere acties en het (verder) versterken van de relatie tussen kerkgemeenschappen en gemeenten in Overijssel. Daarin is het proces belangrijker dan het eindproduct.

Belangrijkste opbrengst is dan ook dat de kerkelijke gemeenten onderling meer verbinding met de gemeente en met elkaar hebben door het kerkenvisietraject. Hierdoor is het gevoel ontstaan dat het een gezamenlijke opgave is. Het succes van kerkenvisietrajecten op de langere termijn zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de acties die volgen op het ontwikkelen van een kerkenvisie. Vooralsnog blijkt dat de stap van visie naar actie veelal achterwege blijft. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat de nieuwe samenwerkingsverbanden en versterkte relaties tussen kerk en gemeente die tijdens het proces ontstaan kwetsbaar zijn en niet vanzelfsprekend behouden blijven.