Handreiking transformatieruimte voor kerkgebouwen

Dit onderzoek dat in opdracht van het Gelders Genootschap is geschreven, kijkt naar de vraag of het mogelijk is om op voorhand aan te geven welke ruimte voor transformatie een kerkgebouw biedt in plaats van achteraf aan te geven wat niet mag.

Cover van rapport
Beeld: ©RCE

In het kader van de kerkenvisies vraagt de RCE alle betrokken partijen naar elkaar toe te bewegen, elkaar de ruimte te bieden en binnen die ruimte naar gedeelde oplossingen te zoeken. Maar wat is de ruimte die de erfgoedprofessional kan bieden? Staan de erfgoedwaarden onwrikbaar vast, of is er ook te bepalen wat van mindere waarde is en waar de transformatieruimte zit? In dit onderzoek, gericht op kerkgebouwen, blijkt dat de transformatie van kerken bijzonder is en gepaard gaat met veel spanningen. Waardoor komt dat precies?