Speelruimte gezocht

De brochure ‘Speelruimte gezocht’ stimuleert gemeenten om op een zinvolle manier naar de mogelijkheden van het eigen kerkgebouw te kijken. Scriba René de Reuver: “De centrale vraag is: hoe kunnen onze kerkgebouwen worden ingezet als instrument voor toekomstgericht kerk-zijn?“