De Kerk van alle Kanten, afl. 7: 'Nieuwe' Kerken

In de zevende aflevering van De Kerk van alle Kanten worden 'nieuwe' kerken besproken. Deze 'nieuwe' kerken zijn niet echt nieuw, maar anders dan de klassieke protestantse en katholieke kerken die we in Nederland rijk zijn. Deze andere geloven hebben op veel vlakken andere gebruiken, benodigdheden en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we hiermee om?