Kerkinterieurs in de schijnwerpers

Na het grote succes van de publicatie Kerkinterieurs in Nederland en als resultaat van het programma Toekomst Religieus Erfgoed hebben de experts van Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opnieuw de krachten gebundeld.

Eind 2021 verschenen vijf online publicaties en medio 2022 volgen er nog vier. De publicaties geven inzicht in de stand van zaken rondom verschillende soorten interieurs. Is iets uniek en dus zeer waardevol? Dan moeten we ons er met elkaar hard voor maken om het te behouden. Deze publicaties helpen kerkelijke eigenaars, overheden en erfgoedprofessionals om samen de juiste keuzes over behoud voor de toekomst te maken. In deze publicaties vragen we bijvoorbeeld aandacht voor interieurs van kloosterkapellen en voor interieurs van Bossche Schoolkerken.

De afgelopen decennia hebben tientallen kloosters in ons land hun deuren gesloten. Bij een herbestemming van het complex tot bijvoorbeeld zorg- of studentenwoningen verliezen ook de kapellen hun religieuze functie. De kerken van de Bossche School zijn zeer strak van vormgeving en daarmee niet direct passend bij de algemene smaak. Dit heeft ertoe geleid dat vele Bossche Schoolinterieurs inmiddels al ontmanteld zijn. Slechts een handjevol resteert. In de publicaties plaatsen we de mooiste voorbeelden van intacte interieurs in de schijnwerper.

Alle gepubliceerde verslagen zijn terug te lezen op de website van Museum Catharijne Convent.