Praktijklessen van herbestemmen

Eind 2020 verscheen het boek ‘Kerkgebouwen; 88 inspirerende voorbeelden van nieuw gebruik’. In dat boek maken de voorbeelden duidelijk wat er aan nieuwe functies in een kerkgebouwen mogelijk is. Hoe zo’n herbestemming echter plaats vindt en waar je op moet letten, is alleen tussen de regels door te lezen. We spraken met een aantal ervaringsdeskundigen die ons hun praktijktips meegaven. De lessen zijn uiteraard niet exclusief en zullen ook niet volgordelijk verlopen.

10 praktijklessen van herbestemming

Meer informatie

Bent u op zoek naar ondersteuning bij het herbestemmen van uw gebedshuis? Het Nationaal Restauratiefonds helpt met Herbestemming.nu initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen bij hun plannen met behulp van kennis en praktijkvoorbeelden. Op die manier wil het Restauratiefonds bijdragen aan het behoud van monumenten in Nederland. Door samenwerking met overheden én erfgoedorganisaties wordt gezorgd voor optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar.