Herbestemmingsverhalen: Wie klein is, moet slim zijn

Kan een kleine gemeenschap het voortouw nemen bij een project dat zo groot is als de herbestemming van een kerk? In Esbeek bewees men dat het kan. Dankzij de talenten van de Esbekenaren kwam het proces tot een goed einde. "De kerk is het hart van het dorp gebleven."