Religieuze interieurs in Nederland: Interieurs van schuilkerken

Het fenomeen van de schuilkerken dateert uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). Doordat de openbare uitoefening van de godsdienst toen was voorbehouden aan de bevoorrechte Gereformeerde Kerk, kwamen aanhangers van andere gezindten samen in verborgen kerken