Herbestemmingsverhalen: Haarlemse Sint-Bavo wil niet-gelovige bezoeker ‘de ziel van het gebouw’ meegeven

Architectuurminners, kunstkenners en zinzoekers: lang niet alle kerkliefhebbers zijn gelovig. De Haarlemse KoepelKathedraal wil zijn voortbestaan daarom verzekeren met een cultureel aanbod naast de liturgie. “Maar je wilt geen attrac tiepark. De sacrale sfeer moet overeind blijven.”