Herbestemmingsverhalen: Udense kerkenvisie is ‘proces van hoop’ voor herbestemming

De Udense Sint-Petrusparochie was in 2017 een van de eerste parochies die een eigen kerkenvisie opstelde. Dat leverde een toekomstvisie op waar de hele parochie én niet-kerkgangers zich in konden vinden. "Dat vergroot de kans op goede oplossingen."