Herbestemmingsverhalen: Hoe Petrus Vught bijeenbrengt

Ooit sloot de Sint-Petruskerk in Vught als onveilige bouwval zijn deuren, nu trekt het gebouw als ontmoetingscentrum DePetrus duizenden bezoekers. Een bont gezelschap van partijen bundelde de krachten om de kerk voor de gemeenschap te behouden.