Toekomst van het kerkelijk erfgoed

Symposium van Erfgoedvereniging Heemschut 13 oktober 2023

De Erfgoedvereniging Heemschut Commissie Drenthe, de Stichting Oude Drentse Kerken en de stichting Drents Monument willen met dit symposium in Drenthe het gesprek op gang brengen over mogelijkheden om een eventuele transitie bij de historische en monumentale kerkgebouwen te stimuleren

Bovensmilde, Waterstaatskerk
Beeld: ©Heemschut / Sonja de Ridder
Locatie van het symposium is de Waterstaatskerk in Bovensmilde.

Een noodklok voor de kerken

Het gestaag teruglopende kerkbezoek is een bron van zorg voor veel kerkbesturen. Kerkbesturen maken zich dan ook zorgen over de toekomst van de kerkgemeenschap en daarmee ook van hun kerkgebouwen. Veel van die kerken zijn ook nog eens monumenten met een beschermde status en beeldbepalende elementen in de dorpen en steden. Ook voor niet gelovigen maken ze deel uit van de lokale identiteit. Zo vinden veel mensen dat monumentale kerkgebouwen een blijvende plek in het dorp of stad moeten houden. Door de rijksoverheid wordt de ontwikkeling van een kerkenvisie door gemeenten gestimuleerd.

Het is van belang dat ook gemeentebesturen zich met een creatief ruimtelijke beleid inzetten voor behoud en eventueel herbestemming van monumentaal kerkelijk erfgoed. Een aantal gemeenten in Drenthe heeft inmiddels een kerkenvisie ontwikkeld waarin de omvang van het probleem blijkt. Wat echter in de inventarisaties van de gemeenten veelal ontbreekt is een visie op een oplossing voor dit probleem.

meer informatie kunt u hier lezen

Programma

Moderator Annette Timmer
12.00 inloop met lunch, start programma
12.45 welkomstwoord Frans Schouten voorzitter Heemschut Drenthe
13.00 Lilian Grootswagers, Werkgroep religieus erfgoed Heemschut , Religieus erfgoed, burgers en de toekomst
13.30 Frank van der Velden, Stichting Oude Drentse Kerken, Red de Drentse kerk!
14.00 Wim Postma, Het duurzaam voortbestaan van Drentse kerken, Stichting Drents Monument
14.30 pauze
14.45 Jan Hommes, Classis Protestantse kerken Groningen en Drenthe
15.00 Lex van der Star, voorzitter Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland; Synagoge, plaats van samenkomst
15.15 Paneldiscussie met de Stichting Oude Friese Kerken, de Stichting Oude Groninger Kerken en de stichting Oude Drentse Kerken
16.00 Afsluiting met aansluitend napraten met een hapje en een drankje

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor dit symposium via info@heemschut.nl onder opgave van uw naam, functie en/of organisatie

Maximaal aantal deelnemers is 70 personen

Deelname aan het symposium is gratis