De Kierenjager van Haarlem

Bart Fugers, 'kierenjager' van beroep, heeft in Haarlem een opmerkelijke techniek ingezet om verborgen luchtlekken en spleten in kerken op te sporen. Met als doel een duurzame toekomst voor kerken.

Kierenjager
Beeld: ©RCE / Liam Borger

In een samenwerking met de gemeente Haarlem, als onderdeel van het project Buurtbakens, heeft Fugers twee kerken onderworpen aan een nauwgezet onderzoek. De innovatieve methode omvat het verlagen van de luchtdruk in de kerken, waardoor buitenlucht naar binnen stroomt. Vervolgens gebruikt hij een rookmachine langs de buitenmuren, wat resulteert in zichtbare rookpluimen die de verborgen kieren aan het licht brengen.

Comfortabel

7 Haarlemse kerken doen mee aan het project Buurtbakens, waarbij ze samenwerken met maatschappelijke organisaties om hun gebouwen te behouden als belangrijke gemeenschapscentra. Deze kerken willen hun rol als herkenbare plekken in de buurt behouden, zonder volledige transformatie of verkoop aan projectontwikkelaars. Het project stelt de kerken in staat om naast religieuze diensten ook andere activiteiten te organiseren, waardoor ze meer betrokkenheid van de buurt krijgen en toekomstbestendig blijven als sociale en culturele centra. Om dat te ontwikkelen is het handhaven van een comfortabele temperatuur essentieel. Maar met de hoge energieprijzen zetten dit soort prachtige ontwikkelingen weer onder druk.

Kierenjager2
Beeld: ©RCE / Liam Borger

Blowerdoortest

Dit kierenonderzoek speelt een cruciale rol bij het identificeren van de benodigde maatregelen om de kerken te verduurzamen. Voor veel met name oudere kerken is het handhaven van een comfortabele temperatuur namelijk een grote uitdaging. Het kierenonderzoek wordt door Fugers als een 'blowerdoortest' omschreven.

Fugers benadrukt dat de rook onschadelijk is voor de gezondheid, maar het belangrijk is om omstanders te waarschuwen om onnodige bezorgdheid te voorkomen.