Online kerkenvisiebijeenkomst - Gespreksvoering & Participatie

Het Programma Toekomst Religieus Erfgoed nodigt u graag uit voor een inspirerende online kerkenvisiebijeenkomst met als centraal thema: "Gespreksvoering & Participatie." Deze online bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 19 september om 13:00 uur. U kunt zich nu inschrijven.

beeldmerk kerkenvise
Beeld: ©RCE

Jaap Broekhuizen - Protestantse visie op het kerkgebouw

Jaap Broekhuizen is als jurist verbonden aan de PKN en heeft in die hoedanigheid meegeschreven aan discussienota Speelruimte gezocht, waarin de protestantse visie op het kerkgebouw wordt geschetst. Bovendien is Jaap secretaris van het CIO-Kerkgebouwen en maakt hij deel uit van de Projectgroep Toekomst Religieus Erfgoed. Jaap zal ons inzicht geven in de protestantse visie op kerkgebouwen en in het bijzonder in het licht van de kerkenvisie.

Karien van Velsen - r.-k. visie op het kerkgebouw

Karien van Velsen is hoofd van het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken van het Bisdom Rotterdam. Ook Karien maakt deel uit van de Projectgroep Toekomst Religieus Erfgoed namens het CIO-Kerkgebouwen. Zij zal ons inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen die voortvloeien uit de rooms-katholieke visie op kerkgebouwen, en ze zal specifiek ingaan op het vraagstuk van eigenaarschap binnen de context van de kerkenvisie.

Gemeente Groningen

Tenslotte zullen Fardo Eringa en Anne Bouman namens de gemeente Groningen spreken over het belang van burgerparticipatie binnen het kerkenvisietraject. Ze delen de resultaten en inzichten die zijn voortgekomen uit het interactieve proces met het Bewonerspanel Groningen Gehoord.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Het exacte programma en de link voor deelname zullen een aantal dagen voor aanvang worden verzonden.

kerkenvisie breed
Beeld: ©rce