‘Bouwen aan geloofsplekken’, uitgave over religies en geloofsgebouwen in Overijssel

Waar bouwden mensen plekken om hun geloof te belijden? En wat voor vorm kreeg die plek? Auteurs Mireille Dosker en Isabel van Lent zijn beide architectuurhistoricus. In dit essay van Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel beschrijven zij in vogelvlucht wat verschillende religies aan geloofsgebouwen voortbrachten in Overijssel. Van de vroege middeleeuwen tot nu. De publicatie is bedoeld om de collectie religieus erfgoed van Overijssel beter betekenis te kunnen geven.

Geloofsplekken publicatie
Beeld: ©Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel

Verschillende perspectieven

Er is speciaal aandacht voor de relatie tussen de geloofsbeoefening en de plek in de samenleving, maar ook voor de architectuur en de transformaties daarvan. Daarnaast is er aandacht voor de inbedding in het landschap en de stedenbouwkundige context.
Het essay is chronologisch opgebouwd in vier tijdperken: 804-1528, waarin kerkelijk en wereldlijk bewind behoorlijk samenvielen; 1528-1798, de tijd van de Reformatie; 1798-1940, een periode van godsdienstvrijheid en nieuwe verhoudingen; en 1940-heden, waarin herstel, diversiteit en secularisatie (ontkerkelijking) elkaar afwisselden.

‘Dit essay laat de diversiteit van het geloof in Overijssel zien. Het geeft historische context, laat zien hoe het zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Veel mensen zijn zoekende in het geloof. Tegelijkertijd is een kerkgebouw voor veel mensen een baken. Deze plekken moeten om deze reden bewaard blijven, en herkenbaar zijn. Dit essay geeft hiervoor richting en perspectief. Je kunt het gebruiken als een soort kompas.’

Roy de Witte | Gedeputeerde van Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit in Overijssel

Benieuwd naar het essay?

Lees en bekijk het essay op ISSUU.

Het essay is ook beschikbaar in pdf

Een fysiek exemplaar is via dit mailadres te bestellen. Er wordt een vergoeding gevraagd van €7,95 inclusief verzendkosten.

Bouwen aan geloofsplekken is een publicatie van het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel. Het essay is mede mogelijk gemaakt door Het Oversticht, provincie Overijssel en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.