Gelders Genootschap publiceert handreiking 'Transformatieruimte voor kerkgebouwen'.

Dat erfgoedwaarden van groot belang zijn zal niemand ontkennen. Wanneer men een gebedshuis wil verduurzamen of op een andere manier aanpassen dan is het daarom goed om te weten of en waar er transformatieruimte te vinden is.

Onder ‘transformatieruimte van een gebouw’ verstaan we de ruimte die er is om wijzigingen aan te brengen in of aan het gebouw. Om te zien welke ruimte er is, kijk je naar de erfgoedwaarden - bijvoorbeeld de cultuurhistorische waarde van het gebouw, de functie als gebedshuis of bepaalde onderdelen van het interieur die artistieke waarde hebben. Je inventariseert de erfgoedwaarden van het gebouw en op basis daarvan kun je bepalen welke transformatieruimte er is.

Op basis van interviews met ervaringsdeskundigen, literatuuronderzoek en meningen van professionals uit de erfgoedzorg formuleert het Gelders Genootschap in de handreiking ‘Transformatieruimte voor kerkgebouwen’ antwoorden op deze vragen, die niet makkelijk te beantwoorden zijn.

Screenshot van de titelpagina van de handreiking 'Transformatieruimte voor kerkgebouwen'.