Visiedocument Protestantse kerken: Speelruimte gezocht

Om de gemeenten van de protestantse kerk te stimuleren om op een zinvolle manier naar de mogelijkheden van het eigen kerkgebouw te kijken, gaf het dagelijks bestuur in 2019 opdracht om opnieuw met een landelijk visiedocument over kerkgebouwen te komen.

Man met bril werkt op een laptop in een kerk

Niet om het laatste woord daarover te spreken, wel om een aantal lijnen te schetsen die lokale geloofsgemeenschappen kunnen benutten om hun eigen visie op hun kerkgebouw(en) te ontwikkelen. De visie 'Speelruimte gezocht' (2022) maakt duidelijk aan andere partijen - de overheid, andere kerkgenootschappen, de bouw- en vastgoedsector - welke overwegingen in gemeenten van de Protestantse Kerk een rol spelen, of anders gezegd het speelveld bepalen waarbinnen keuzes gemaakt worden.