Frank Strolenberg vertrekt als programmaleider

Nu het programma Toekomst Religieus Erfgoed een nieuwe fase ingaat heeft ook Frank Strolenberg als programmaleider dit moment aangegrepen om een andere stap te zetten.

We vragen na hoe dit zit?

Wij zijn nu samen met de partners bezig om in het licht van het Kabinet Rutte IV het programma te actualiseren. Ik denk dat het goed is voor het project en verstandig voor jezelf als je bij dit soort natuurlijke breukmomenten in de tijd niet alleen het project herijkt, maar ook je eigen positie daarin beziet. Ik ben sinds het opstellen van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (2012-2016) actief betrokken bij het religieus erfgoed. En we sluiten nu het Programma TRE af dat formeel van 2018 tot 2021 liep. In totaal dus 10 jaar. In die periode hebben we het onderwerp maatschappelijk breed geagendeerd. En er uiteindelijk vooral voor gezorgd dat er op lokaal niveau beleid geformuleerd wordt. In tweehonderdveertig gemeenten is men bezig met zo’n beleid; een kerkenvisie. Zo kunnen de kerken en andere gebedshuizen lokaal steun geboden worden. Dit soort aanpak bedenken en opzetten past bij mij. Dat is mijn stiel; daar ligt mijn kracht. Wij komen nu in een fase waarin kerkenvisies worden opgeleverd en er concrete uitvoeringsvraagstukken op tafel komen. Dat is veel meer de expertise van andere collega’s. Ik ben dan ook blij dat mijn collega Judith Toebast het programmaleiderschap gaat overnemen. Zij heeft juist jarenlange praktijkervaring met complexe opgaven rondom afzonderlijke monumenten. Zij kan als geen ander schakelen tussen wat de individuele eigenaar nodig heeft, en wat de gemeente en andere partijen kunnen bieden.

Portretfoto Frank Strolenberg
Beeld: ©Margret Sukking

Is al duidelijk hoe het nieuwe programma eruit gaat zien?

Wij hebben ons de ruimte gegund om het jaar 2022 te benutten als een overgangsjaar waarin we zaken opnieuw op een rijtje zetten. Een jaar waarin we de meest urgente vragen voor de komende periode gaan concretiseren. Duidelijk is in ieder geval dat we zullen doorgaan met het bieden van steun aan gemeenten en kerkgenootschappen die een kerkenvisie opstellen. Ook ligt het vraagstuk van een goede omgang met de kerkinterieurs al op tafel. Minstens zo interessant is echter de vraag hoe de partners de komende jaren willen samenwerken. En wellicht zullen er nieuwe partners aansluiten. Wij hebben nog een half jaar om dat verder met elkaar uit te zoeken. De lezer van onze nieuwsbrief en de bezoeker van deze website zal er zeker meer over horen.

En wat ga jijzelf doen?

Ik heb met heel veel plezier bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gewerkt. Maar om een bredere blik te houden heb ik het werk bij de RCE altijd gecombineerd met werk als zelfstandige via Frankenvrij.net. En daar ga ik mij nu full swing op richten. Als zelfstandige doe ik natuurlijk andere dingen dan ik bij de RCE doe. Maar mijn hart ligt wel heel erg bij erfgoed, cultuur en onderwijs in combinatie met economie en ruimte. Zo ben ik momenteel gestart om 25 jaar ervaring met ‘erfgoed & ruimte’ voor anderen tastbaar te maken en te bundelen. Geen idee of dat een atlas wordt, een podcast, debattenserie of cursus. Dat gaan we nog zien. Belangrijker vind ik om te laten zien wat de kracht van erfgoed en cultuur is. Hoe wij als mensen onze leefomgeving hebben vormgegeven. Hoe wij ons denken, voelen en handelen laten neerslaan in materie. En hoe wij dat als kwaliteit kunnen benutten om een volgende stap te zetten bij de inrichting van ons land. Want natuurlijk, we moeten iets met wonen, klimaat en duurzaamheid. En ja, we zijn een land van handel, van water, van steden en dorpen. Maar uiteindelijk willen we toch vooral een land van betekenis zijn. Een land dat niet alleen functioneel is ingericht, maar een land waarin je mens kunt zijn. Om daaraan te mogen werken, daar leef ik voor.