Kerkenvisie: dialoog over driekwart gebedshuizen

Welk religieus erfgoed is belangrijk om te bewaren voor de toekomst, waarom en hoe? Het nieuwe beleidsinstrument kerkenvisie helpt gemeenten en kerkeigenaren bij deze vragen. Door de kerkenvisies wordt strategisch nagedacht over meer dan driekwart van alle gebedshuizen in Nederland (kerken, synagogen, moskeeën en tempels). Het instrument is recent geëvalueerd onder gemeenten en kerkeigenaren. Beide groepen waarderen dat het onderlinge gesprek in beweging komt en onderkennen dat ze elkaar nodig hebben voor een vervolg. 

Van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2021 konden gemeenten hiervoor financiële ondersteuning aanvragen bij het ministerie van OCW. Bijna 70 procent van de gemeenten maakte daar gebruik van. Het programma Toekomst Religieus Erfgoed bood steun bij het opstellen van de kerkenvisies. Twee derde van de respondenten gaf aan dat een impuls van de rijksoverheid een stimulerend effect had. Zonder de financiële bijdrage was er onvoldoende capaciteit, kennis en middelen om de opgave voor kerkgebouwen op te pakken.

[De tekst gaat verder onder de foto]

zittend publiek luistert aandachtig naar spreker
Beeld: ©RCE / Stef de Graauw
Jorien Kranendijk van het programma Toekomst Religieus Erfgoed spreekt gemeenteambtenaren en andere erfgoedexperts toe tijdens een expertmeeting kerkenvisies, november 2019

Visies resulteren in concrete resultaten

Gemeenten en kerkeigenaren zijn vrij om zelf vorm te geven aan een kerkenvisie. Die vrijheid is goed bevallen, zo blijkt. In het begin is het vaak even zoeken naar een aanpak die past bij de gemeente en bij de kerkeigenaren. De visies die al afgerond zijn, laten zien dat ze worden vertaald in allerlei concrete afspraken, producten, acties en voorzieningen. Precies waar met de introductie van het instrument kerkenvisie ook op gehoopt was.

Kerkeigenaren kijken vooruit

De resultaten van beide evaluaties komen over het algemeen  overeen. Toch zijn er ook enkele verschillen. Zo is er onder kerkeigenaren  meer terughoudendheid ten aanzien van deelname aan het kerkenvisieproces. Aan de andere kant geven kerkeigenaren aan dat het kerkenvisietraject op een heel goed moment is gekomen. Naar de toekomst toe ziet men de verbindende rol en de inbreng van kennis vanuit de lokale overheid als cruciaal voor het vervolg.

Het vervolg

De evaluatie kerkenvisies is een resultaat van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Dit samenwerkingsprogramma eindigde formeel in 2021. Tegelijkertijd brengen de kerkenvisies aan het licht wat de concrete opgaven zijn die aangepakt moeten worden. Het is dan ook duidelijk dat het einde van het programma niet betekent dat de opgave rondom het religieus erfgoed klaar is. Integendeel. De hulpvraag vanuit de gemeenten en kerken klinkt luid en duidelijk, en steun bij de kerkenvisies die nog in ontwikkeling zijn blijft nodig. De partners hebben dan ook afgesproken samen door te gaan. In 2022 bezinnen de partners zich op een vervolg. Gemeenten die aan de slag willen met  het opstellen van een lokale kerkenvisie vinden verdere informatie en achtergronden op deze website.

Daarnaast geeft het magazine Met Hart en Ziel een indruk van de bereikte resultaten. 

De evaluaties

Een evaluatie onder zowel burgerlijke gemeenten als onder kerkeigenaren geeft inzicht in de ervaringen met het beleidsinstrument kerkenvisie. De uitkomsten uit de evaluaties onder gemeenten en kerkeigenaren zijn verwerkt in twee aparte rapportages. Zie hiervoor: