Religieuze interieurs, met elkaar de juiste keuzes maken

Het kerkbezoek blijft afnemen en het aantal religieuzen in ons land vermindert snel. Daardoor moeten steeds meer kerken en kloosters de deuren sluiten. Bij verkoop of herbestemming van het gebouw is het soms al eeuwenoude interieur kind van de rekening. Zo gingen de afgelopen jaren al veel interieurs verloren. Vandaag verschijnen vijf online publicaties die een nieuw licht werpen op dit bedreigde erfgoed.

kerkbanken en op de achtergrond het kerkorgel en altaar
Beeld: ©RCE
Interieur van de Heilige Kruisvindingskerk in Odiliapeel

De publicaties geven inzicht in de stand van zaken rondom verschillende soorten interieurs. Is iets uniek en dus zeer waardevol? Dan moeten we ons er met elkaar hard voor maken om het te behouden. Deze publicaties helpen kerkelijke eigenaars, overheden en erfgoedprofessionals om samen de juiste keuzes over behoud voor de toekomst te maken.

De mooiste voorbeelden in de schijnwerper

We vragen in de publicaties bijvoorbeeld aandacht voor interieurs van kloosterkapellen en voor interieurs van Bossche Schoolkerken. De afgelopen decennia hebben tientallen kloosters in ons land hun deuren gesloten. Bij een herbestemming van het complex tot bijvoorbeeld zorg- of studentenwoningen verliezen ook de kapellen hun religieuze functie. De kerken van de Bossche School zijn zeer strak van vormgeving en daarmee niet direct passend bij de algemene smaak. Dit heeft ertoe geleid dat vele Bossche Schoolinterieurs inmiddels al ontmanteld zijn. Slechts een handjevol resteert. In de publicaties plaatsen we de mooiste voorbeelden van intacte interieurs in de schijnwerper.

Reeds beschikbaar zijn studies naar de volgende onderwerpen:

  • Interieurs van kloosterkapellen
  • Interieurs van Bossche Schoolkerken
  • Interieurensembles in protestantse kerken
  • Interieurs van kunstateliers van de neogotiek
  • Interieurs van waterstaatskerken

De publicaties zijn te vinden op de website van Museum Catharijneconvent onder ’advies voor kerken’.

In 2022 verschijnen:

  • Interieurs van schuil- en schuurkerken
  • Kerkinterieurs met een profaan, nationaal verhaal
  • Interieurs van post-’65-kerken
  • Orgels als onderdeel van interieurensembles

Met goede hoop bereiden we voor 7 juli 2022 een interessant symposium voor om daarmee de afronding van het project en de oplevering van negen mooie publicaties te vieren.

Direct resultaat van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed

De publicaties zijn een direct resultaat van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Het programma kreeg vorm op basis van de beleidskeuze van de minister om meer aandacht te besteden aan de toekomst van ons religieus erfgoed. Kerken zijn namelijk schatkamers van de Nederlandse kunst. Schitterend zilver, kunstig gesneden eikenhout, kleurrijk glas-in-lood: kerken zijn gebouwd voor de binnenkant. De binnenkant werd door de eeuwen heen aangekleed en uitgedost om dienst te doen als waardige omlijsting van de eredienst. De variëteit aan kerkinterieurs in ons land is ontzagwekkend: van sober met hardsteen en eikenhout tot uitbundig met marmer en goudverf.

De experts van Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen de krachten.