De Kerk van alle Kanten, afl. 1: Kerk in Functie

Met zoveel verschillende meningen is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven en elkaar proberen te begrijpen. Zo blijkt ook in aflevering 1 van De Kerk van alle Kanten waarin gesproken wordt over gebruik en hergebruik van onze kerkgebouwen. Vanuit verschillende perspectieven worden meningen gedeeld over o.a. de waarde van beleving en het erfgoed.