U bent hier

Volop energie in coronatijd

Terwijl in kerkelijk Nederland nog volop gediscussieerd wordt over de impact van corona op de inkomsten van de kerken, worden elders nieuwe initiatieven ontplooid om kerken in te zetten als plek voor vaccinatie.

Ook bieden kerken ruimte aan het onderwijs nu de scholen weer opengaan. Tegelijkertijd is in Noord-Brabant het Kloosterjaar van start gegaan. Daarin is er aandacht voor het leven in de kloostergemeenschappen en de betekenis van deze gemeenschappen voor de samenleving. Een mooi initiatief gekoppeld aan het jubileum van verschillende ordes en concreet gemaakt met verhalen en wandelroutes langs de kloosters en de verkoop van kloosterproducten.

Ondernemers laten zich niet tegenhouden door corona. Zo vertelt Ruben van Zwieten over zijn inspanningen om een kerk in Kortgene her te ontwikkelen tot levende kerkgemeenschap en spirituele ontmoetingsplek ineen. Als dominee inspireert hij op de zuid-as niet alleen de zakelijke wereld met betekenisvolle verhalen, maar in Zeeland rolt hij letterlijk zijn mouwen op en staat hij op de steigers om zijn droom waar te maken. Nederland wordt binnenkort een inspirerende plek rijker, dat is wel duidelijk. 

Er is meer energie te ontdekken: een groep ‘Kerkvernieuwers’ spreekt regelmatig over wat het betekent om kerk te zijn en hoe je de verschillende betekenislagen van een kerk kunt uitbouwen en verrijken. En de groep vernieuwers, met onder anderen dominees, filosofen, economen en kunstenaars, groeit maar aan.

Migrantenkerken -of beter nog: internationale kerken- komen steeds duidelijker in beeld als een groeiende groep christelijke gelovigen die op zoek zijn naar kerkgebouwen die vrijkomen. Het Katholiek Documentatie Centrum opent het gesprek met deze groep, vaak nog niet heel zichtbare kerken. KASKI voert momenteel een onderzoek uit naar de concrete ruimtebehoefte van die internationale kerken, in samenwerking met de belangenorganisatie Samen Kerk in Nederland (SKIN).

Tenslotte groeit het aantal gemeenten dat samen met haar kerken aan de slag gaat met een kerkenvisie. In deze nieuwsbrief een artikel over de 22 gemeenten in de provincie Limburg die actief zijn met een kerkenvisie. En verheugend nieuws: de indieningsdatum voor het aanvragen van financiële ondersteuning bij het opstellen van een kerkenvisie is verlengd tot 31 maart. Te merken is dat er nog steeds heel veel animo is. Het lijkt erop dat ongeveer 65/70% van alle gemeenten zo’n visie gaan opstellen. En dat is belangrijk omdat juist nu in coronatijd gebleken is hoe belangrijk de functie van kerken kan zijn, maar ook hoe kwetsbaar. Tijdig vooruitdenken, gezamenlijk werken aan een meer robuuste basis is hierin cruciaal.

Frank Strolenberg
Programmaleider Toekomst Religieus Erfgoed 

Nieuwsbrief nummer: 68 • Verstuurd op: donderdag 25 februari 2021 - 16:07