U bent hier

Visie is nodig

In het nieuwe normaal lijken het vooral stickers te zijn die ons de weg wijzen. Tot hier en niet verder, houd afstand, die kant op...
Met elkaar moeten we schikken en compromissen sluiten tussen afstand en nabijheid.

En dat vraagt om meer dan alleen aanwijzingen volgen, het is ook zelf nadenken en samen met anderen visie ontwikkelen. In deze nieuwsbrief velerlei voorbeelden van hoe visie ontwikkeld is en hoe visie ontwikkeld wordt. En daarbij voortdurend de vraag: wat is goed voor mijzelf, voor de ander en wat is goed voor ons samen?

We kunnen in deze nieuwsbrief lezen:

  • Over drie pilotgemeenten die visies ontwikkeld hebben op hun kerken.
  • Over pastors en pastoors die visie ontwikkelen op het praktisch gebruik van hun kerkgebouw.
  • Over kerkvernieuwers die kerkgenootschappen helpen de brug te slaan naar een jongere generatie.
  • Over een al bestaand initiatief - Cultuurpodium VanSlag in het Drentse Borger - dat bewondering opriep van onze koning vanwege de visie die hieraan ten grondslag lag.
  • Over de 100e gemeente - Kampen - die met een kerkenvisie aan de slag gaat.

Sommigen vinden visie een vies woord, dat als een olifant alle zicht belemmert op wat in de praktijk nodig is. Wij ervaren elke dag weer dat visie broodnodig is, willen we onze mooie kerken en kloosters een duurzame toekomst kunnen bieden.

Het vakantieseizoen is begonnen, terwijl het virus nog lang niet overwonnen is. Maar de vakantie zorgt wel voor een minder drukke agenda en tijd om enigszins achterover te leunen. Tijd om na te denken over straks. Noem het visie ontwikkelen.

Wij zijn er weer in september met onze nieuwsbrief. Een goede en gezonde zomer gewenst namens het team en de partners van Toekomst Religieus Erfgoed.

Frank Strolenberg
Programmaleider Toekomst Religieus Erfgoed

Nieuwsbrief nummer: 76 • Verstuurd op: woensdag 8 juli 2020 - 17:51