U bent hier

Toekomst religieus erfgoed is een brede maatschappelijke opgave

Onlangs stuurde bisschop De Korte van het bisdom Den Bosch een opmerkelijke brief aan de colleges van B&W in zijn bisdom. In deze brief roept hij de partijen op om bij de vorming van de collegeafspraken expliciet aandacht te geven aan het religieus en cultureel erfgoed, specifiek de kerkgebouwen en kloosters binnen de eigen gemeente. Hij verzoekt de partijen een visie te ontwikkelen op dit erfgoed omdat het niet alleen van belang is voor de gelovigen, maar ook voor niet gelovigen. De betekenis van deze gebouwen strekt door hun centrale ligging en karakteristieke uitstraling volgens hem verder dan alleen een plek voor geloof. Als oriëntatie voor de ontwikkeling van die visie voegde de bisschop twee referaten toe: een van hemzelf en het andere van Theo Bovens, de Commissaris van de Koning te Limburg. Beide hebben eind vorig jaar tijdens een studiebijeenkomst hun licht laten schijnen op het vraagstuk van de toekomst van de kerken en kloosters. Een prijzenswaardige initiatief van de bisschop waarin eens te meer wordt onderstreept dat de toekomst van dat cultureel erfgoed een maatschappelijke opgave is waarin gelovigen en niet-gelovigen zij aan zij moeten staan. Het zoeken en maken van verbinding. Is dat niet waar het allemaal om draait?

Frank Strolenberg
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nieuwsbrief nummer: 66 • Verstuurd op: woensdag 24 januari 2018 - 07:29