U bent hier

Religieus erfgoed en toerisme gaan hand in hand

Maastricht staat deze weken in het teken van de 55eHeiligdomsvaart. Elf dagen lang is de stad in de ban van haar patroonheilige Sint Servaas. Twee ommegangen waarbij de relieken van heiligen aan het publiek getoond worden, vormen daarbij het hoogtepunt. Relieken zijn kleding, voorwerpen of overblijfselen van heiligen; een oude katholieke traditie. Maar daarnaast zijn er ook onderwijsprojecten, concerten, dansvoorstellingen, muziek- en toneeluitvoeringen, exposities en filmvertoningen. In totaal verwacht Maastricht zo’n 175.000 bezoekers.  En dat is niet slecht voor de lokale middenstand.

Religieus erfgoed en toerisme hebben elkaar het nodige te bieden, zo blijkt. Dit is ook te merken aan de bezoekersaantallen van kerken in het algemeen: wie wat kerkencijfers bij elkaar googelt, komt al snel tot een indrukwekkend lijstje (zie hieronder). Tussen deze kerkgangers blijken veel toeristen te zitten.Opvallend zijn bijvoorbeeld de bezoekersaantallen van de tot boekhandel herbestemde kerken in Maastricht en Zwolle. Zo blijkt dat ook een kerk die niet langer in religieus gebruik is, de nodige bezoekers weet te trekken.   

Niet voor niets was er in 2016 in Utrecht een internationaal congres over het thema toerisme en religieus erfgoed, mede op initiatief van de World Tourism Organization, onderdeel van de Verenigde Naties. Toerisme wordt door de VN gezien als het nieuwe cement tussen bevolkingsgroepen. Want door naar andere landen te reizen, leer je andere culturen kennen. En een cultuur vindt natuurlijk bij uitstek haar expressie in haar spiritualiteit, haar religie. Dus wil je een andere cultuur leren kennen: bezoek haar kerken, tempels, moskeeën of synagogen. Vanuit het programma van DeVerbinding gaan we dan ook samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen aan de slag om de volle toeristische potentie van religieus erfgoed in beeld te brengen. Om het economische voortbestaan van kerken en kloosters een bredere basis te bieden, maar ook om nieuwe verbindingen tussen mensen te creëren. Oude verhalen en tradities zoals de Heiligdomsvaart kunnen daarbij net zo inspirerend en aantrekkelijk zijn als nieuwe verhalen. Verhalen die bijvoorbeeld het hele jaar nog op een theatrale wijze verteld worden rondom 31 kerken in het project Under de Toer in het kader van Culturele Hoofdstad Fryslan. Dorpsbewoners vertellen daar het verhaal van hun kerk en vertalen dat in theatervoorstellingen: gaat dat zien!

Nieuwsbrief nummer: 66 • Verstuurd op: donderdag 31 mei 2018 - 11:21