U bent hier

'Lege kerken bestaan niet'

Dat was de titel van de voordracht van Theo Bovens, de Commissaris van de Koning in Limburg, die via ons platform terug te vinden is. En die boodschap mag, zeker in deze kerstdagen, luid klinken. Kerken zijn immers dé religieuze, culturele en sociale centra van onze steden en dorpen. En ook al is soms, zoals Bovens het schetst, 'onze lieve heer' uit de kerk vertrokken, dan nog zijn én blijven het plekken vol van betekenis. Goed nieuws is er verder over de inzet van onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer voor religieus erfgoed. Er zijn het laatste jaar wel vijf moties aangenomen die hierop betrekking hebben. De nieuwe minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bereidt momenteel een Visiebrief voor die zij in het vroege voorjaar van plan is naar de Tweede Kamer te sturen. Hierin zal zij aangeven hoe op hoofdlijnen de extra middelen voor cultuur uit het Regeerakkoord zullen worden besteed. 

Wij treden dus met verwachting het nieuwe jaar tegemoet, een jaar waarin we hopen verdere concrete afspraken te kunnen maken over de toekomst van onze kerken en kloosters in Nederland. De redactie wenst u allen een betekenisvolle tijd toe.

Frank Strolenberg
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

PS U bent van ons gewend nieuwsberichten in deze mailing te ontvangen. Helaas werkt op dit moment de techniek achter ons platform, en daarmee de nieuwsbrief, niet goed. Onze vorige nieuwsbrief is om die reden niet goed verzonden. We werken hard aan een oplossing. Via deze link is die nieuwsbrief alsnog te lezen. Voor de laatste updates verwijzen we op dit moment naar de website.

Nieuwsbrief nummer: 66 • Verstuurd op: woensdag 20 december 2017 - 16:15