U bent hier

Gastvrijheid

Met Kerstmis in het vooruitzicht staat het verhaal van de geboorte van Jezus centraal. In de aanloop daar naartoe vertellen we elkaar het verhaal van Jozef en Maria die geweigerd werden in de herberg. In deze tijd van corona moet een herbergier verplicht zijn logement sluiten, maar in andere tijden is gastvrijheid zijn of haar grootste goed.

En dat gaat ook op voor kerken. Zoals de Vlaamse bisschoppen schreven: ‘Kerken zijn er allereerst voor de eredienst en de verkondiging van het evangelie. Maar kerkgebouwen zijn er niet alleen voor die gemeenschappelijke vieringen en activiteiten. Het zijn ook plaatsen waar men alleen kan zijn, plaatsen voor persoonlijk gebed, plaatsen van stilte. Mochten ze er alleen zijn voor de vieringen, dan zouden ze buiten die uren wel gesloten kunnen blijven. Maar dan gaat een wezenlijke betekenis van het gebouw verloren. Kerken zijn open huizen met open deuren.’

Juist dit jaar heeft corona laten zien hoe belangrijk die open kerken gevonden worden. Voor het individuele moment van bezinning - lees ook het interview met Minister van Engelshoven in Kerk Magazine - maar ook voor het collectieve, de verbondenheid tussen mensen onderling.

Een livestream van een eredienst blijkt dit menselijk contact toch niet echt te kunnen vervangen. Het is daarom dat we in de derde uitzending van de Kerk van alle Kanten op 20 januari 2021 stilstaan bij wat gastvrijheid is en hoe de meervoudige betekenislagen van een kerk op verrassende wijzen uitgedragen kunnen worden. Niet voor niets is de titel De Open Kerk. Doet u mee? Kijk in deze nieuwsbrief hoe u zich kunt aanmelden.

Heeft u nog geen kennis kunnen nemen van de uitzendingen van de Kerk van alle Kanten? In deze nieuwsbrief ook de links naar de vorige uitzendingen. Wellicht om terug te kijken in de dagen die gaan komen, als we elkaar weer minder mogen opzoeken.

Of, als u wat meer wilt bewegen, wat dacht u van een wandeling langs de verborgen stukjes groen op Nederlandse kerkhoven die te boek zijn gesteld, en die ook via een interactieve kaart van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontsloten zijn.

En ook al mogen wij voorlopig onze deuren maar op een kiertje zetten, ware gastvrijheid begint met het openstellen van onze harten.

Namens de partners en het team van Toekomst Religieus Erfgoed wensen wij u en de uwen dan ook hele fijne en gastvrije feestdagen.

Frank Strolenberg 
Programmaleider Toekomst Religieus Erfgoed

Nieuwsbrief nummer: 66 • Verstuurd op: woensdag 23 december 2020 - 12:56