U bent hier

Erfgoed Telt

Opnieuw geeft de Minister van OCW aandacht aan het religieus erfgoed. In haar nieuwste beleidsbrief, die zich specifiek richt op erfgoed, beschrijft ze het belang van religieus erfgoed als van belang voor de leefomgeving en verbinder in de samenleving. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het opstellen van integrale kerkenvisies. Visies waarbij gemeenten, kerkeigenaren- en beheerders samen met burgers en erfgoedorganisaties besluiten hoe ze willen omgaan met de kerken in hun stad of dorp. Strategische keuzes die ervoor zorgen dat we elkaar niet verrassen met plotselinge beslissingen. Dat er over alle kerken in onderlinge samenhang nagedacht wordt en niet slechts van geval tot geval. Dit zorgt voor zekerheid en duidelijkheid voor eigenaren, buurtbewoners, initiatiefnemers, ontwikkelaars en investeerders.

Vanaf volgend jaar zal er drie jaar op rij geld beschikbaar komen om die kerkenvisies mogelijk te maken. Dit jaar wordt proefgedraaid met een zestal gemeenten. Daarbij wordt ook gekeken naar wat er te leren valt van de ervaringen die her en der al zijn met kerkenvisies zoals in Utrecht of Bergen op Zoom. In deze nieuwsbrief zullen we u regelmatig hierover berichten. Om te beginnen is er een interview met Ariane Limburg van het Ministerie van OCW die aan de wieg heeft gestaan van dit idee van kerkenvisies.

Veel leesplezier!

Frank Strolenberg

Nieuwsbrief nummer: 66 • Verstuurd op: maandag 25 juni 2018 - 14:54