U bent hier

Zich inzetten voor religieus erfgoed loont!

dinsdag 18 december 2018 - 11:36

Op 18 december was het precies 10 jaar geleden dat het 'Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed' uitgebracht werd door de grondleggers van het Jaar van het Religieus Erfgoed 2008. Wat is er in de afgelopen jaren met de kerken en kloosters gebeurd? Zijn er veel kerken aan de eredienst onttrokken? Zijn er veel kerken gesloopt? Welke neven- en herbestemmingen hebben de kerken en kloosters gekregen? Zijn er verrassende manieren waarop het religieus erfgoed nieuw leven is ingeblazen?

In de notitie 'Zich inzetten voor het religieus erfgoed loont!' blikken de betrokkenen terug en formuleren een (tussen)balans. De prachtige wijzen waarop kerken en kloosters nieuw leven is ingeblazen door er een nevenbestemming aan te geven of een passende herbestemming aan te geven is een positieve ontwikkeling. Maar er blijven ook punten van zorg. Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal kerken dat in de komende jaren aan de eredienst wordt onttrokken groter zijn dat in de afgelopen jaren het geval was. Er ligt dus nog een hele opgave te wachten. 

Het gebrek aan financiële middelen om religieus erfgoed in stand te houden is een zorg. De kosten verbonden aan het behoud en instandhouding van kerken en kloosters kunnen en mogen (vanwege de maatschappelijke betekenis van kerken en kloosters) niet puur afgewenteld worden op de kerk- en kloostergemeenschappen. Is het tijd om een Nationaal Fonds Religieus Erfgoed in het leven te roepen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het behoud van religieus erfgoed? De kerkbesturen? Of de gemeente? Of is die verantwoordelijkheid gedeeld? 

De deskundigen die betrokken waren bij het 'Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed' uit 2008, kijken terug op hun aanbevelingen. Van welke is daadwerkelijk iets terechtgekomen? Wat is ermee gedaan? Ze geven een overzicht van hun bevindingen, zowel ten aanzien van het onroerend, als het roeren religieus erfgoed. 
Lees hier de volledige notitie. 

Trouw publiceerde een interview met Wim Eggenkamp, tot 2008 directeur van Stadsherstel Amsterdam en daarna Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed, over de totstandkoming en het belang van de notitie.

Reacties