U bent hier

Visies vanuit de kerken

woensdag 3 juli 2019 - 12:30

Vanuit het Programma Toekomst Religieus Erfgoed wordt sinds 1 januari jl hard gewerkt aan het stimuleren van het nadenken over een duurzame toekomst van onze kerkgebouwen. De nadruk ligt daarbij al snel op de burgerlijke gemeente als initiatiefnemer van het opstellen van een kerkenvisie. Maar hoe moet een kerkelijke gemeente zich daartoe verhouden? Recent zijn er interessante publicaties verschenen die vanuit drie invalshoeken (RK Kerk, PKN en een commercieel adviesbureau) een bijdrage kunnen leveren aan de gedachtevorming hierover:

  1. Het bisdom Rotterdam heeft een infographic opgesteld waarin vanuit het geloof nagedacht wordt over de verschillende programmalijnen: kerkenvisie, kennis, duurzaamheid, toegankelijkheid & draagvlak. Karien van Velsen van het bisdom hierover: “bij elk van de vijf programmalijnen uit de Nationale Kerkenaanpak staan vragen die voor elke locatie in de parochie beantwoord kunnen worden vanuit het geloof voorop. Als u dit gebruikt, is dat een goede voorbereiding op het kerkenvisiegesprek met uw gemeente.” (https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/h591d2bff3dbd1b1f8deb0388738d1ed5.pdf)
  2. Voor de Protestantse Kerk heeft de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer een brochure het licht doen zien met 10 bouwstenen die de dialoog op gang kunnen brengen over de betekenis van het eigen kerkgebouw voor de geloofsuitoefening. Het zijn echter ook bouwstenen die gebruikt kunnen worden voor een visie die de PKN ontwikkelt op protestantse gebouw anno 2019. (https://kerkrentmeester.nl/media/verwijzingen/kerkrentmeester2017/kennisbank/Gebouwen/Bouwsteneninhoud.pdf)
  3. En tenslotte heeft de stagiaire Jeroen Krijnen bij adviesbureau Kerkelijk Waardebeheer van de Silas groep een onderzoek gedaan naar de vraag of en hoe kerkelijke gemeenten toegerust zijn om het gesprek over kerkenvisies aan te gaan. Daar ligt nog het nodige werk te doen constateert hij, maar dat geldt evenzeer voor de burgerlijke gemeente. Zijn rapport draagt dan ook de titel: Kerkenvisies tussen idealisme en realisme (https://silasgroep.nl/wp-content/uploads/2019/07/Kerkenvisies-tussen-idealisme-en-realisme.pdf)

Reacties