U bent hier

Twee nieuwe onderzoeken voor de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

woensdag 22 april 2015 - 11:49
  • Hoe wordt de gemeentelijke wet- en regelgeving bij de herbestemming van religieus erfgoed ervaren door private partijen?

Joost Ankone (25), Urban and Cultural Geography aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in het kader van zijn afstudeerscriptie de volgende voorlopige onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe wordt de gemeentelijke wet- en regelgeving bij de herbestemming van religieus erfgoed ervaren door private partijen?

“Binnen de Agenda richt ik mij met mijn onderzoek voornamelijk op de wet- en regelgeving (en de effecten hiervan) bij de herbestemming van religieus erfgoed. Wat zijn de effecten van bepaalde gemeentelijke beschermingsinstrumenten? Hoe wordt de wet- en regelgeving ervaren door verschillende betrokken partijen? Deze publieke en private partijen moeten immers de herbestemming samen bewerkstelligen.

Ik wil onderzoeken welke invloed het gemeentelijke erfgoedbeleid heeft op de herbestemming van religieus erfgoed en de betrokken actoren. Ik verwacht echter ook overlap met zaken als waardering van (religieus) erfgoed en de samenwerking tussen publieke en private partijen. Op dit moment is de reikwijdte van mijn onderzoek en onderzoeksvraag nog breed, deze zal ik de komende weken versmallen.

Ik zal de komende zes maanden fulltime binnen de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed werken. De combinatie van sociale geografie en erfgoed is ingegeven door mijn eerdere studie Geschiedenis, waar ik een bachelor en master van heb afgerond in Nijmegen.”

  • Welke waardeketens spelen een rol bij de besluitvorming over het toekomstperspectief van een kerk?

Tamar Herfs, master Kunstbeleid en –management, gaat zich de komende drie maanden buigen over de onderzoeksvraag: Welke waardeketens spelen een rol bij de besluitvorming over het toekomstperspectief van een kerk?

“Om deze omvangrijke vraag te beantwoorden onderzoek ik voornamelijk welke actoren een rol spelen bij deze besluitvorming. Bij deze actoren breng ik in kaart welke waarden een rol spelen bij deze besluitvorming, daarbij ingaand op de religieuze, maatschappelijke en cultuurhistorische waarde. Aan de hand van deze informatie wil ik een afwegingskader ontwikkelen voor kerken.

Mijn stage is een onderdeel van de master Kunstbeleid en -management die ik via deze stage afrond. Hiervoor heb ik de bachelor Cultureel Erfgoed gehaald aan de Reinwardt Academie in Amsterdam.”

Foto: Joost Ankone (l.) en Tamar Herfs (r.)

Reacties