U bent hier

Succesvolle herbestemming vraagt om samenwerken: the game

woensdag 22 april 2015 - 09:00

Herbestemmen van religieus erfgoed is vaak genoeg een emotionele en gevoelige zaak. Om in die gevallen tot een succesvolle herbestemming te komen is het cruciaal dat betrokken partijen in een vroeg stadium nader tot elkaar komen. Samenwerken is het kernwoord.

Samenbrengen van partijen

Als afstuderende masterstudent Real Estate & Housing richt Lisanne de Beun zich op stimuleren van samenwerken en misschien belangrijker nog, op creëren van bewustwording. Bewustwording van elkaar, de betrokken partijen, maar vooral ook van elkaars belangen, doelen en beweegredenen. Door het afronden van verschillende case studies en door het deelnemen aan de werkgroep ‘Gebruik, Exploitatie en Financiën’ vanuit de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed is zij het gesprek met professionals binnen het erfgoedveld aangegaan en is duidelijk geworden waar de behoefte ligt: samenbrengen van de betrokken partijen, stimuleren van gesprekken en discussies en versnellen van het proces.

HerbestemmingsGAME

Het ontwikkelen van de HerbestemmingsGAME voor religieus erfgoed was hiermee een logische stap. Lisanne de Beun - die in juni afstudeert - heeft een spel ontwikkeld dat het kerkbestuur, de gemeente, de ontwikkelaar en omwonenden om tafel brengt. Door een op werkelijkheid gebaseerde casus te doorlopen wordt op een vrijblijvende manier een omgeving gecreëerd waarin iedere partij zijn zegje kan en mag doen. Door van rollen te verwisselen worden de deelnemers geforceerd om op een andere manier te kijken en worden ze bewust van elkaars rol.

Samen op weg...

Met een pakkende titel ‘Samen op weg… naar een nieuwe bestemming’ is het doel van het spel duidelijk geformuleerd. Door samen te werken, vooruit te kijken en kansen te grijpen die partijen elkaar te bieden hebben, komen er meerdere mogelijkheden vrij voor leegstaand religieus erfgoed.

Focussen op proces

Tot nu toe hebben diverse instanties en partijen energie en tijd gestoken in het verkennen van de mogelijkheden en het opdoen van ervaring daar waar het ging om herbestemmen van religieus erfgoed. Daarnaast heeft een toenemend aantal afstuderende studenten zich over dit onderwerp gebogen. In al deze studies en methodes die ontwikkeld zijn is de aandacht vooral gericht op het product. Welke nieuwe functie zou passend zijn voor het kerkgebouw en hoe zal het ontwerp eruit gaan zien? In mindere mate wordt gefocust op het proces. Ja, welke stappen moeten worden doorlopen om uiteindelijk tot resultaat te komen zijn inmiddels bekend, maar ook binnen het proces zijn nog knelpunten te ontdekken die zich met regelmaat voordoen. Met de HerbestemmingsGAME kunnen ook deze knelpunten worden weggenomen.

Tags 
Herbestemming

Reacties