U bent hier

Subsidieregeling voor Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken

vrijdag 26 juni 2015 - 11:41

Voor restauratie, herbestemming, onderzoek en onderhoud van en aan monumenten stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar. Dit is geregeld in de 'Subsidieregeling monumenten Fryslân 2015', die Gedeputeerde Staten op 16 juni heeft vastgesteld.

Subsidie is onder voorwaarden beschikbaar voor restauratie, herbestemming van rijksmonumenten en karakteristieke bouwwerken. Ook is het beschikbaar voor het onderhoud van rijksmonumentale molens, voor het nevengebruik van kerken, bouwhistorisch onderzoek en herbestemmingsverkenningen. Subsidie kan niet worden verleend voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Voor rijksmonumentale en karakteristieke woningen kunnen wel laagrentende leningen aangevraagd worden bij het Nationaal Restauratiefonds.

Geïnteresseerden kunnen tussen 14 en 28 september een subsidieaanvraag indienen.

Reacties