U bent hier

Stand van zaken digitaal platform Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

woensdag 24 juni 2015 - 11:04

De ontwikkeling van een digitaal platform vanuit de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed is in volle gang. Het digitale platform vormt een plek waar nieuws, discussies, toolkits, handreikingen, brochures en kennisdocumenten over religieus erfgoed worden gebundeld. Tevens dient het platform uiteindelijk als poort naar de digitale kennisbank religieus erfgoed, waaraan vervolgens wordt gewerkt. 

Digitaal samenwerken
Naast het verzamelen van verschillende kennisdocumenten komt er de mogelijkheid voor gebruikers om online groepen te vormen, om zo in een digitale omgeving te kunnen samenwerken. Deze optie is beschikbaar voor alle gebruikers van het platform. Binnen diverse Agendaonderwerpen kunnen partners zo verder communiceren en samenwerken. 

Kennisborging
In oktober 2015 wordt de lancering van het digitale platform verwacht. Dit platform wordt geborgd binnen de digitale infrastructuur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en blijft daardoor ook beschikbaar na 2016, als de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed is beëindigd.

Reacties