U bent hier

Stand van zaken Agenda Toekomst Religieus Erfgoed - februari 2015

donderdag 12 februari 2015 - 09:52

De media berichten intussen bijna dagelijks over issues met betrekking tot (dreigende) leegstand van kerken en kloosters. Zelfs de Wall Street Journal weidde er in de eerste week van januari een uitgebreid artikel aan. Steeds vaker bereiken ons vragen van organisaties en particulieren op het gebied van leegstand en herbestemming. Die vragen voeden weer de werkgroepen rondom de zeven agendapunten van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, die op die manier steeds beter op de ‘marktvragen’ kunnen inspelen.

Activiteiten rondom thema’s

Voor de komende maanden is het belangrijk vanwege de snelle ontwikkelingen binnen de thema’s van de Agenda vanuit de verschillende deelonderwerpen activiteiten te organiseren die nog meer betrokkenen bijeen brengen. Daarom pakken we dit jaar samen met onze partners activiteiten rondom thema’s aan als Kerk en Krimp (in samenwerking met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland), duurzaamheid (in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds), gemeentelijke visies op religieus erfgoed en rondom het thema veiligheid (in samenwerking met het Platform Veilig Erfgoed). Met BOEI en de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed bereiden we projecten als ‘Adopteer een kerk’ en ‘Eerste Hulp bij herbestemming’ voor. 

Digitale kennisborging

De looptijd van de Agenda is tot eind 2016. Het is van groot belang dat alles wat tegen die tijd verzameld en ontwikkeld is, op een goede plaats achterblijft en kan worden doorontwikkeld. Op dit moment wordt in de werkgroepen gewerkt aan toolkits, handreikingen en brochures, er worden voorbeeldprojecten geselecteerd en er wordt gediscussieerd over allerlei thema’s. Deze middelen en kennis zullen binnenkort via een nieuw te ontwikkelen digitaal platform worden ontsloten. Tegelijkertijd wordt met de bouw rekening gehouden met de borging van deze kennis en dit netwerk voor na 2016. Deze borging heeft onze speciale aandacht. Op een later moment hoort u meer over de voortgang van deze digitale kennisborging binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Blijf op de hoogte

Blijf nu vooral op de hoogte van allerlei actualiteiten die rondom het thema religieus erfgoed en/of de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed spelen via ons Twitteraccount, onze nieuwsbrief en deze website.

De Agenda in beeld en geluid

In dit bijna vier minuten durende interview voor TV Utrecht vertelt projectleider Mirjam Blott wat de ambities zijn van het programma Agenda Toekomst Religieus Erfgoed.

Reacties