U bent hier

Reflectie: brand in de Notre-Dame

dinsdag 16 april 2019 - 14:55

Gisteravond brak er brand uit in de eeuwenoude Notre-Dame, de kenmerkendste kathedraal van Parijs. Het vuur is inmiddels gedoofd, maar de schade aan het gebouw is enorm. President Macron kondigde aan de kathedraal te herbouwen. De kathedraal blijkt voor veel mensen van groot belang: de giften voor wederopbouw stromen binnen. Frank Strolenberg, programmamanager Toekomst Religieus Erfgoed, reflecteert op de brand en het belang van Notre Dame als religieus icoon.

“Deze brand raakt niet alleen de Parijzenaren en alle Fransen, maar ook alle Europeanen en wereldburgers die zich verbonden voelen in de cultuur en symboliek waar deze kerk voor staat. De brand laat ook zien hoe we ons samen verbonden voelen in het verlies. Niet voor niets is er volgens de laatste berichten al meer dan 300 miljoen euro opgehaald voor de herbouw. Dat zegt iets over het belang van dit soort religieuze iconen voor ons als gemeenschap. 

Tegelijkertijd roept deze brand de vraag op hoe het met onze eigen iconen staat. Je moet er toch niet aan denken dat de St. Jan in Den Bosch, de Bavo in Haarlem of de Sint Servaas in Maastricht vernietigd worden. Het nationale verdriet zou ook hier immens groot zijn. Gelukkig blijkt de realiteit dat het in Nederland wel meevalt met het aantal branden en dat er ook preventief maatregelen getroffen worden, zo schreven we eind vorig jaar al in een artikel op dit platform.

Maar, uiteindelijk is alles mensenwerk en kan er ook bij ons iets fout gaan bij werkzaamheden. Of kan er een ongeluk ontstaan als gevolg van onoplettendheid. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat we aandacht hebben voor beheer en onderhoud van onze kerkgebouwen. Aandacht, niet alleen van oudere vrijwilligers, maar juist ook van de jongere generatie. Zodat we als gemeenschap in gezamenlijkheid zorg dragen voor de toekomst van onze religieuze iconen."

Reacties