U bent hier

Provinciale Voorlichtingsbijeenkomsten Kerkenvisies

dinsdag 18 december 2018 - 12:08

10 bijeenkomsten over het waarom, hoe & wat van kerkenvisies

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisies wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden 10 bijeenkomsten georganiseerd.

Aanmelden

Voor vragen over de bijeenkomst of u om u aan te melden kunt u terecht bij de websites van de hieronder genoemde steunpunten cultureel erfgoed. Op de website is ook meer informatie over plaats en tijdstip van de betreffende bijeenkomst beschikbaar.

Provincie

Datum

Organisatie

Aanmelden via link

Gelderland

23 jan

Gelders Genootschap

www.geldersgenootschap.nl

Limburg

24 jan

Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

www.sam-limburg.nl

Zeeland

14 feb

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

www.scez.nl

Noord-Brabant

21 feb

Monumentenhuis Noord-Brabant

www.monumentenhuisbrabant.nl

Overijssel 7 maart Het Oversticht www.hetoversticht.nl 

Flevoland

21 maart

Stichting Archeologie en Monumenten Flevoland

www.samflevoland.nl

Zuid-Holland

21 maart

Erfgoedhuis Zuid-Holland

www.erfgoedhuis-zh.nl

Utrecht

28 maart

STAMU (Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht)

http://www.stamu.nl

Groningen, Friesland, 
Drenthe

18 april

Libau/Steunpunt Monumentenzorg Fryslân/Steunpunt Drenthe

www.libau.nl

www.monumentenzorgfryslan.nl

www.erfgoeddrenthe.nl

Noord-Holland

12 sep

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

www.steunpunterfgoednh.nl 

Programma

Tijdens de bijeenkomsten van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis- en ervaring met kerkenvisies wordt gedeeld en per provincie zal er aandacht gegeven worden aan specifieke thema’s, programma’s, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor partijen die aan de slag willen met een kerkenvisie: vertegenwoordigers van gemeenten, bestuurders van kerkgenootschappen en parochies, erfgoed- en burgerorganisaties.

Organisatie

De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Partners van de RCE in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed zijn hier nauw bij betrokken of participeren in het programma.

Financiële steun aanvragen

Het is mogelijk om financiële steun aan te vragen bij het opstellen van een kerkenvisie. Vanaf uiterlijk 1 januari is het aanvraagformulier hiervoor te vinden via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Reacties