U bent hier

Procesondersteuning herbestemming kerken Noord-Brabant

woensdag 22 april 2015 - 07:19

De provincie Noord-Brabant heeft in samenspraak met de provinciale werkgroep ‘Vrijkomende Kerken’ in het najaar van 2014 een bescheiden subsidieregeling in werking gesteld voor de herontwikkeling van vrijkomende kerken in Noord-Brabant. Deze regeling is bedoeld voor procesondersteuning in het voortraject van een herbestemming. De subsidieaanvragers worden daarmee ook gemonitord en hun processen worden vastgelegd zodat anderen daarvan kunnen leren. Van de eerste vier subsidieaanvragers is nu al de balans op te maken; een kort verslag hiervan leest u hieronder. Overigens is de periode van aanvraag voor een subsidie verlengd tot 1 november 2015.

Stand van zaken bij de subsidieaanvragers

Willibrorduskerk in Hooge Zwaluwe

De subsidieaanvraag voor procesondersteuning bij de herbestemming van de Willibrorduskerk in Hooge Zwaluwe is afgewezen omdat de nieuwe bestemming op het moment van de aanvraag al bekend was. ‘Procesondersteuning’ was dus eigenlijk niet nodig. De ondernemers hebben wel restauratiesubsidie ontvangen om de kerk te kunnen opknappen. De Willibrorduskerk heeft sinds het najaar van 2013 een nieuwe eigenaar gevonden in de ondernemers Willem en Dieuwke Simonis. Zij zijn inmiddels goed op weg naar het realiseren van de nieuwe bestemming: een gezellig en sfeervol restaurant in het hart van het dorp waar zij ook werk/dagbesteding gaan bieden aan mensen met een beperking. Daarnaast zullen in de toekomst herdenkingsdiensten in de kerk kunnen plaatsvinden, evenals het voltrekken van burgerlijke huwelijken. Hoewel de subsidie hier is afgewezen heeft de provincie er toch voor gekozen om deze partij te volgen.

Heilige Hartkerk in Boxtel

De Heilig Hartkerk in Boxtel is op 4 januari 2015 aan de eredienst onttrokken. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels gestart en er wordt in verschillende fasen gezocht naar een passende herbestemming. Op 12 februari werd de eerste platformbijeenkomst georganiseerd waarin betrokken burgers en partijen met elkaar in gesprek gingen over de mogelijkheden van herbestemming. Bij deze bijeenkomst werd duidelijk dat er veel verschillende partijen en burgers met verschillende visies aanwezig waren. De kunst is om gezamenlijk tot een passende herbestemming te komen waar iedereen zich in kan vinden. Er is niettemin een open en gemoedelijke sfeer gecreëerd waardoor betrokkenen makkelijk met elkaar in gesprek gingen en begrip hadden voor elkaars visie. In april volgt de tweede bijeenkomst waarin concreter wordt gesproken over een mogelijke herbestemming.

Kerk (van de H. Adrianus van Hilvarenbeek) in Esbeek

De kerk (van de H. Adrianus van Hilvarenbeek) in Esbeek is sinds juli 2013 aan de eredienst onttrokken en vanaf dat moment wordt gezocht naar een passende herbestemming voor het kerkgebouw. De coöperatie Esbeek heeft samen met de Esbeekse gemeenschap, studenten en allerlei andere partijen gezamenlijk besloten dat de nieuwe functie van het gebouw dicht bij de oorspronkelijke functie (het samenkomen van burgers, het verbinden) moet liggen. Zodoende is het idee ontstaan om de kerk te herbestemmen in een brede school. Helaas is het de Coöperatie Esbeek tot op heden niet gelukt de financiering rond te krijgen. Zij hebben daarom uitstel (van het haalbaarheidsonderzoek) aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant.

Wederkomstkerk in ‘s-Hertogenbosch

De Wederkomstkerk is onderdeel van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch. Vanuit het kerkbestuur werd enige jaren geleden geconstateerd dat vanwege de verslechterde financiële situatie niet alle kerkgebouwen behouden konden worden. Na een lange periode van reflectie heeft het kerkbestuur samen met de leden van deze gemeente besloten dat de Wederkomstkerk vanaf januari 2017 zal worden afgestoten. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe eigenaar voor het gebouw die het pand per 2017 wil overnemen. Vooralsnog verloopt het proces voorspoedig.

Bijdrage van José van Rosmalen, lid van de werkgroep Wet- en regelgeving van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

Foto: Willibrorduskerk Hooge Zwaluwe

Reacties