U bent hier

Power to the people

dinsdag 28 mei 2019 - 08:16

Terugblikkend op de afgelopen week zien we verschillende manieren waarop burgers grip proberen te krijgen op de eigen leefwereld. De EU-verkiezingen in Nederland tonen aan dat ondanks de nodige proteststemmen, een ruime meerderheid van de inwoners toch de meerwaarde ziet van samenwerken op Europees niveau. In Engeland daarentegen is de inzet van de Brexiteers vooral gericht op het weer meer grip krijgen op de zelfbeschikking. Het vraagstuk van identiteit is door deze discussie heen gewoven en wordt te pas en te onpas uit de kast gehaald. Op lokaal niveau is eenzelfde beweging naar zelfbeschikking te herkennen. Burgers nemen daar allerlei initiatieven ter hand om meer grip te krijgen op de eigen leefwereld. Een prachtig voorbeeld is Holwerd aan Zee, waar vier bewoners een plan ontwikkelen om de dijk door te steken en het dorp met de zee te verbinden. Een plan dat allerlei sympathieke doelen en belangen met elkaar verbindt en nieuw leven in dit krimpdorp blaast. Maar ook een plan dat circa 120-150 miljoen moet kosten. Het initiatief genereert echter zo breed enthousiasme dat ook het kabinet onderzoekt of men hier steun aan kan geven. Rondom religieus erfgoed kennen we ook legio voorbeelden waarin burgers het lot van een kerk of klooster ter hand nemen. En ook hier speelt identiteit een belangrijke rol omdat deze gebouwen veelal beeldbepalend zijn voor een stad of dorp en onderdeel zijn van de eigen identiteit.

Medio mei was er een interessante conferentie in Zuid Limburg over het vraagstuk hoe erfgoedprofessionals de burgers in deze beweging kunnen ondersteunen. In deze nieuwsbrief ter inspiratie 10 voorbeelden van dit soort initiatieven. Ongetwijfeld kent u er meer: laat het ons weten!

Frank Strolenberg
Toekomst Religieus Erfgoed

Reacties